LUTJEGAST – Aan het slechte en onvoldoende mobiele bereik in de omgeving Lutjegast, komt een einde als het aan telecomprovider KPN ligt. Op het Torenkamp wil KPN een antenne plaatsen van 36 meter hoog, die het bereik zal moeten versterken.

Maandag 10 april was er in dorpshuis t’ Kompas een informatieavond voor de bewoners van Lutjegast. Louwrens Wemekamp, van Het Antennebureau en Ernst-Jan Sjamaar van KPN hielden het woord, dorpsbewoners mochten in de gehele avond vragen stellen aan de heren.

Merendeel voorstander

De stemming was goed. Mensen waren het grotendeels een, al kwamen er wel vragen om bezwaar aan te tekenen. Loco burgemeester van Grootegast Sjabbo Smedes, vertelde dat er alleen bezwaar mag aangetekend worden voor de locatie. Bezwaar tegen mogelijke gezondheidsrisico’s, gaan via het Rijk.

Een bewoner van de Abel Tasmanweg, liet haar onvrede uiten over een oud voorval. Zij mocht toentertijd geen schuur plaatsen achter haar woning. De gemeente bestempelde dit als: horizonvervuiling. Zij was teleurgesteld in de gemeente dat een mast van 36 meter hoog, amper tien meter verwijderd van de toen voorgestelde bouwlocatie, wel in het landschap past. De avond begon een andere wending te krijgen toen een concurrent, lastige vragen begon te stellen. De stemming dreigde te gaan veranderen, toen een bewoner ingreep. Hij kende de man niet en de man gaf toe niet uit het dorp te komen. Daardoor keerde de rust weer wat toe, de man was nu enkel een luisterend oor.

Het merendeel van de zaal kijkt positief naar het plan van KPN. Zij zullen de mast dan ook met open armen ontvangen.

Hertenkamp

Gemeente Grootegast heeft samen met KPN verschillende locaties in Lutjegast bekeken. Bovenop het dorpshuis werd ook genoemd. Achterop het Hertenkamp was de meest geschikte locatie. De reden hiervan is, omdat er recht onder de mast amper signaal is en op het Hertenkamp staat het eerste huis al ruim 100 meter van de mast af. Het signaal van de elektromagnetische velden die van een antenne afkomen, kun je vergelijken met een zaklamp. Als je met een zaklamp schijnt zie je alles wat recht voor je is heel goed, maar je eigen voeten worden slecht verlicht, zo werkt een antenne ook.

De mast wordt 36 meter hoog en gebruikt een vloeroppervlakte van 100 m2. Verder moet KPN voor een eigen stroomvoorziening zorgen. Boven in de mast komen drie antennes van 120 graden. Zo kan het signaal rondom verspreid worden.

Gezondheid

De signalen van WIFI, smartphones en zendmasten bestaan uit elektromagnetische velden. Deze velden bevatten energie die ons lichaam kunnen opwarmen. Om onnodige opwarming te voorkomen, gelden er blootstellingslimieten. In 1998 hebben wetenschappers onderzocht tot wat de maximale toegestane elektromagnetische veldsterkte is. Nu onder de naam International Commission on Non-lonizing Radiotion Protection (ICNIRP). Deze normen wordt door inspecteurs van Agentschap Telecom gemeten waar het “algemeen publiek” komt. De limieten houden ook rekening met kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.

Tegenwoordig zijn er overal elektromagnetische velden. Telecomproviders houden zich aan de strikte regels die hier in Nederland gelden. Momenteel is de straling van je mobiele apparaat gevaarlijker dan een zendmast. Deze zendmast die in Lutjegast mogelijk komt, is dus niet gevaarlijk.

Bereik en Capaciteit

In Nederland zijn momenteel 23 miljoen mobiele aansluitingen, dit zijn niet alleen mobieltjes maar tegenwoordig hebben ook steeds meer andere apparaten een simkaart, denk maar aan een Slimme Energie Meter, of een auto.

Het bereik van een van een mobiele antenne is ongeveer 500 meter. Bij antennes gaat niet zo vaak over het bereik maar meer over de capaciteit. In druk bevolkte gebieden heb je meer antennes nodig. De huidige mobiele antennes in Visvliet en Grootegast kunnen Lutjegast wel bereiken maar op drukke telecommunicatie momenten op de dag valt Lutjegast weg.

Andere providers

KPN, T-Mobile, Tele2 en ZiggoVodafone zijn de enige vier providers in Nederland die recht hebben om antennes te plaatsen. KPN is in Lutjegast de eerste, zij betalen de mast en zorgen voor onderhoud, als er later een ander provider ook gebruik wil maken van deze mast betalen zij huur aan KPN. De meeste masten hebben drie antennes onder elkaar T-Mobile en Tele2 delen hun antennes.

Vergunningsaanvraag

Voordat KPN een gaat aanvragen, wilde de gemeente een informatieavond organiseren. Sjabbo Smedes en Franka Haan noteerden alle vragen en opmerkingen van de inwoners van Lutjegast. Met die informatie gaan zij en KPN verder onderhandelen. Als alles rond is kan KPN een vergunning aanvragen voor de bouw van de mast.

Pandschade

KPN kan als Gemeente Grootegast dat wil een Pandschade overeenkomst afsluiten. Waar een mogelijke huiswaarde daling door een zendmast vergoed wordt. Ernst-Jan heeft tot nu toe nog nooit een melding gekregen dat een huis in zijn waarde daalde door een zendmast. Huizen kunnen juist stijgen, omdat zij staan in een dorp dat goede bereik biedt. Een waardevol iets in deze tijd.

 

Fotobron: Lammert Jan Broekema