Twee auto stoppen voor twee vakantiehuisjes in het dorp Lauwersoog, aan het water van het Lauwersmeer.

Er stappen 6 ouderen uit, zo van 77 tot 80 jaar. Geen jonkies dus. Twee echtparen en twee eenlingen, dat krijg je op die leeftijd. Ik elk huisje zijn twee slaapkamer met twee bedden. De eenling heeft dus de ruimte.

Zes Westerlingen waarvan een geëmigreerd is naar Groningen. Zes oudjes die bij elkaar in de klas zaten tussen 1955 en 1960. Zes verstokte schoolmeesters, beetje eigenwijs allemaal, maar toch al zo’n 70 jaar bekenden van elkaar en nog steeds zien ze elkaar elk jaar.

Huisje bekijken, bedden opmaken en boodschappen doen. Alleen de Groninger was zo handig geweest om voor twee nachtjes twee handdoeken mee te nemen. De rest zat zonder. Nergens in het dorp handdoeken ook niet in Anjum, wel in Dokkum, ver weg maar goed ze konden zich afdrogen.

Waar eten we? Doe dat dan maar hier. In een Fries Posthoornrestaurant op ons gemak gedineerd. Moet zeggen voor Friesland uitstekend gegeten en gezellig en een leuke vrouwelijke ober.

Volgende morgen gaan we naar Verhildersum. Op de heenweg even langs Vierhuizen. Naar de door de bankgiroloterij gerestaureerde kerk geweest.

Leuke was dat heel het dorp 10 jaar geleden bij de uitzending in Hilversum was. Het dievengilde wreef zich in de handen, maar helaas in Vierhuizen kwamen ze van een koude kermis thuis. Het hele dorp was bewoond door een paar honderd soldaten van de Prins Willem Lodewijk van Nassau kazerne en die bewaakten alles.

Door naar Verhildersum. Achtereenvolgens: koffie in het Schathuys, kaartjes kopen in het koetshuis en een tentoonstelling daar, rondgang door de prachtige Borg, oudste stuk uit 1400. Edward van Starkenborgh was ook aanwezig. Het schilderij waar hij op staat, is, kort geleden, voor € 8000,00 in Engeland gekocht. Was hij na zoveel jaar terug in zijn oude woonhuis. In de bijbehorende boerderij, koffie met broodjes gegeten, reeks oude ambachten bekeken, de oorspronkelijk stal met werktuigen, toen naar het arbeidershuisje uit 1880 van knecht De Vries, terug naar de Borg en prachtige tuinen met schone vrouwelijke naakten in brons, bezocht. Op de terugweg langs Hornhuizen, waar de kerktoren vroeger ook dienst deed als vuurtoren. Twee van de zes zijn boven geweest.

In Lauwersoog heerlijk aan de jachthaven van het dorp gegeten. En wat later uitgeput naar bed.

De volgende dag ging ieder weer zijns weegs met de afspraak dat we volgend jaar weer zoiets doen. Dat is wel afwachten met die oudjes, want er zijn er al veel afgevallen.