MARUM- De meeste inwoners van de dorpen Marum en de Wilp is het inmiddels al opgevallen dat vanaf 19:20 de stroom was weggevallen.
Onze redactie heeft contact gehad met de netbeheerder en ze zijn bezig de storing te verhelpen. Wel moet er rekening gehouden worden met dat dit enkele uren kan duren.