GROOTEGAST- Wethouder Mark de Haan van de Gemeente Grootegast, die onder andere milieu en verkeer in zijn portefeuille heeft, is blij met de wegversmallingen. De wegversmallingen die liggen tussen de Lutjegasterweg en de Langeweg zijn nu een jaar in gebruik. Vorige week kwamen de resultaten binnen. De uitslag was positief. Er werd minder hard gereden, soms wel veertig procent langzamer.

Enquête

Bewoners aan de Lutjegasterweg en Langeweg gaven in een enquête aan, zich niet veilig te voelen. Het kwam door de te hoge snelheden die op dat stuk weg soms gereden werden. De gemeente besloot om iets te gaan doen aan de te hoge snelheden. ”In maart 2016 hebben we gekozen voor wegversmallingen. Twee daarvan zijn demontabel,” vertelt de Haan. Deze zijn demontabel gemaakt, aangezien deze vrij dicht bij de kruising staan. Speciaal vrachtvervoer kan, nadat de versmallingen gedemonteerd zijn, rustig hun weg vervolgen.

80 km per uur

”Voor deze nieuwe verkeerssituatie, werden er snelheden gereden die gemiddeld tussen de zestig en zeventig liggen. Men mag daar doorgaans vijftig.” Het gemiddelde lag al te hoog, een extra reden voor de gemeente om iets aan de situatie te doen. ”We hadden er pieksnelheden bij van tachtig kilometer per uur. Deze snelheden werden vaak gereden in de ochtend of in de avond en nacht.” Reageert de Haan. Het is nog een geluk dat er nooit ernstige ongelukken zijn gebeurd. ”We hebben geluk gehad dat men altijd goed uitkeek.”

De nieuwe resultaten die binnen zijn, geeft een positief beeld over de nieuwe situatie. ”Er wordt nu gemiddeld vijftig km per uur gereden, iets wat hoort.” Vertelt de Haan tevreden. Ze hebben veel lof gekregen over de versmallingen. ”Er zijn altijd mensen die klagen, dat de veiligheid nu verbeterd is, is voor ons belangrijker.” Er zijn vooral veel klachten over het wachten op andere bestuurders en busmaatschappijen die hun bus niet goed door de bocht kunnen krijgen. Dat laatste is niet waar vertelt de Haan. De versmallingen zijn juist op papier gezet met medewerking van busmaatschappijen en hulpdiensten. De klachten komen vooral van weggebruikers die een bus zien indraaien. ”Natuurlijk moeten buschauffeurs nog wennen aan de situatie. De versmalling volgt vrij kort na de kruising. Wel hebben ze aangeven tevreden te zijn.” De Haan denkt dat dit komt, omdat auto’s nu rustiger op de kruising afkomen.

Fiets veiligheid

Twee wegversmallingen zijn in het jaar al verbreed. ”Dit kwam, omdat trekkers die net te breed waren voor de versmalling, over de stoepraden heen reden. Deze verdwenen dan soms compleet in de grond. Nu kan dit niet meer, ze zijn nu breder en in beton gegoten.” De gemeente is erg blij met de resultaten en wil nu de kruising zelf aanpakken. ”Wij willen dat fietsers eerder oversteken. Nu is het soms te onoverzichtelijk en zien mensen fietsers snel over het hoofd. We willen ervoor zorgen dat ze twintig meter eerder voor de kruising de weg over kunnen steken.