Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft het initiatief genomen een cultuurvisie op te stellen. De initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente. Ook is er een inspraakavond georganiseerd waar het culturele veld input kon leveren voor de cultuurvisie. Hieruit is een manifest voortgekomen welke op 25 mei wordt overhandigd aan de politieke partijen en bestuurders van de vier Westerkwartiergemeenten.

De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft in vergelijking met andere gemeenten in de provincie Groningen de meeste culturele verenigingen. Dit laat zien dat cultuur een grote én belangrijke rol speelt in het Westerkwartier.

De aanbieding van het manifest vindt plaats in het Barontheater in Opende met een avond vol cultuur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.