Informatie over het bestuur van Radio Westerkwartier

Radio Westerkwartier is een stichting met een bestuur, voluit is de naam Stichting Omroep Westerkwartier. Zonder bestuur heeft Radio Westerkwartier geen bestaansrecht. De bestuursleden zijn vrijwilligers die een groot gedeelte van hun vrije tijd besteden aan de stichting. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt aangevuld met bestuursleden uit diverse bevolkingslagen en beroepsgroepen. Deze vrijwilligers informeren, vanuit hun vakgebied, het dagelijks bestuur over de werkzaamheden van de onze vrijwilligers en de wensen op het gebied van investeringen.

Het bestuur van Radio Westerkwartier bestaat uit de volgende leden:

Peter Holman
Interim voorzitter

Woonplaats: Hoogkerk
Beroep: Eigenaar technisch bedrijf
Taken: Leiden van de vergaderingen en het vertegenwoordigen van de omroep bij officiële gelegenheden

Frans Veens
Secretaris

Woonplaats: Grootegast
Beroep: Ondernemer
Taken: Notuleren van vergaderingen en correspondentie onze omroep

Bert Flonk
Penningmeester

Woonplaats: Zevenhuizen
Beroep: Medisch technicus
Taken: Financiële zaken, contracten, contacten met debiteuren en crediteuren.

Harm Alkema
Programmaleider

Woonplaats: Doezum
Beroep: Bouw
Taken: Programmaleiding en studiobeheerder

Otte Roona
PR Functionaris

Woonplaats: Roden
Beroep: Artiest en eigen bedrijf
Taken: Vertegenwoordigt de omroep naar de pers en beheert de website en andere mediakanalen

Benjamin de Jonge
ICT Beheerder

Woonplaats: Groningen
Beroep: Infrastructuur beheerder bij de Rijksoverheid
Taken: Beheer van server-infrastructuur