Onder de titel “Samenleven doe je niet alleen” lanceert CDA Westerkwartier haar programma op haar website.
Het CDA zegt te geloven in een samenleving waarin mensen ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen.
Het CDA Westerkwartier geeft aan er te willen zijn voor mensen die betrokken zijn bij die samenleving. Zij vindt dat de gemeente daarin een belangrijke rol speelt door initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en verbanden legt in de samenleving tussen inwoners, bedrijven en verenigingen.

Onder de noemer “Voor een kerngezond Westerkwartier” streeft het CDA Westerkwartier naar kerngezonde kernen en naar kerngezonde inwoners.

Het CDA Westerkwartier zegt niet te kiezen voor een grootschalige en bureaucratische gemeente waar de inwoner op afstand wordt gezet. In het programma is te lezen dat het CDA zich in zet voor het behoud van de kwaliteit van de kleinere gemeente en wil profiteren van de schaalvoordelen.
Om dit bereiken wil men  dat het bestuur dicht bij de inwoners en de dorpen moet blijven, middels dorpswethouders.

Volgens lijsttrekker Hielke Westra is dit in veel gemeenten al een beproefd concept. Ook in de gemeente Grootegast wordt al een aantal jaren gewerkt met de dorpswethouder. Het verkiezingsprogramma is te vinden op www.kerngezondwesterkwartier.nl