Dinsdag 13 maart organiseren het onderwijs in het Westerkwartier en Noordenveld, de gemeenten in het Westerkwartier, de gemeente Noordenveld en het Leerplichtbureau BLOK Westerkwartier dit jaar gezamenlijk de Dag van de Leerplicht. Deze dag staat in het teken van actualiteiten en kennisoverdracht.

Om 10.00 uur geeft wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld de aftrap in de raadzaal van het gemeentehuis in Roden. Het doel is de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan en/of te vaak niet op school aanwezig zijn. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en scholen de juiste instrumenten in handen te geven, hopen we met z’n allen het schoolverzuim terug te dringen.

Wethouder Ben Plandsoen van de gemeente Leek en voorzitter van de stuurgroep Regionaal Overleg Gemeenten Onderwijs (ROGO) opent het middagprogramma.