‘Als alles zou kunnen, wat is dan je grootste droom voor het dorpshuis?’ Op deze vraag kunnen de Ezingers antwoord geven tijdens de Ideeëndag die zaterdag 16 juni plaatsvindt. Vanaf 1 januari valt Ezinge onder de nieuwe gemeente Westerkwartier. Het Dorpshuis Ezinge is benieuwd waar behoefte aan is onder de dorpsbewoners. Hoe kan er gezorgd worden dat voorzieningen in Ezinge bewaard blijven?

 

Verduurzamen van het dorpshuis

Het Dorpshuis is slechts één van de ontmoetingsplekken in het dorp. Er vinden nu allerlei activiteiten plaats, van grote uitvaarten tot kaartmiddagen voor senioren, van muzieklessen voor tieners bij de Popschool tot filmavonden. Maar het gebouw verouderd. Tijd dus om het dorpshuis aan te pakken. Samen met de Vereniging Groninger Dorpen wordt een plan gemaakt voor verduurzaming van het pand. Daarvoor inventariseert een werkgroep onder leiding van Michel Spekreijse en Linda Commandeur nu de wensen van dorpsbewoners.

Een plan met het hele dorp

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Dorpshuis is gekeken naar toekomstdromen en wensen. Daar kwamen al heel wat goede ideeën uit. Tijd nu voor de volgende stap, waarbij niet alleen de vaste vrijwilligers en bezoekers van het dorpshuis worden betrokken, maar juist ook de andere inwoners van het dorp. Frisse ideeën, andere plannen, wensen.

Vragen voor de toekomst

Centraal staan de behoeften van de Ezingers. Waar zijn zij trots op? Wat zijn hun favoriete ontmoetingsplekken? Hoe ziet een ideale ontmoetingsplek eruit? En dat mag van alles zijn. In deze fase nodigt de werkgroep van het Dorpshuis Ezinge iedereen uit om vooral alles te roepen. Niet denken of iets kan of mag, maar alleen kijken wat je wilt, wat je belangrijk vindt.

 

Ideeëndag

Zaterdag 16 juni kan iedereen binnenlopen van 11 tot 15 uur om mee te denken. Er is soep met brood, een overlegtafel en een ideeënwand. Onder de deelnemers wordt een barbecuepakket verloot. Deze Ideeëndag is onderdeel van een langer traject waarin input wordt gevraagd van bewoners. Alle input wordt meegenomen in het toekomstplan voor Dorpshuis Ezinge dat aan het eind van het jaar wordt opgeleverd.