Op donderdag 20 september vindt er in ’t Marheem te Marum, een informatieavond plaats over de aanleg van een
ATB(mountainbike)-route binnen de gemeente Marum. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ATB vereniging
Marum, de gemeente Marum, Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap, Motorclub Marum e.o., grondeigenaren
en omwonenden, heeft enkele jaren gewerkt aan het realiseren van een ATB-route in de gemeente Marum.

De route is in grote lijnen rond en de werkgroep zal informatie geven over het resultaat.
Diverse onderwerpen zullen de revue passeren en ook zal er aandacht zijn voor de samenwerking tussen
de verschillende partijen die de ATB-route mogelijk hebben gemaakt.
De ATB-vereniging en de gemeente Marum hopen ook de mening van de burgers te horen op deze avond.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.15 – 19.45 uur: inloop met koffie en thee
19.45 – 20.00 uur: opening namens de gemeente Marum
door de heer J.E. de Graaf
20.00 – 20.45 uur: presentatie over (totstandkoming) route
20.45 – 21.30 uur: vragen/raadplegen
21.30 uur: afsluiting door de heer de Graaf