Op woensdag 11 juli heeft wethouder Verkeer en Vervoer Karin Dekker van de gemeente Leek, samen met enkele bewoners, het startsein gegeven voor het inrijverbod voor vrachtverkeer van de Lindensteinlaan te Leek.

Bewoners beijveren zich al een aantal jaren voor de herinvoering van deze geslotenverklaring die in het verleden voor een groot deel van Leek van toepassing was. De aanwonenden ervaren overlast van het doorgaande vrachtverkeer en gaan er van uit dat door deze maatregel het zware verkeer, tussen Zevenhuizen en de rijksweg A7, meer en meer gebruik maakt van de route Auwemalaan–Oldebertweg.