Ook dit jaar wordt in Leek, tijdens de pinksterfeesten, het Flinke Pink Festival georganiseerd. Nu blijkt dat een paartje ooievaars het podium terrein  heeft uitverkoren om een nest te bouwen.

De gemeente en de organisator van het Flinke Pink Festival zijn op zoek om in de nabije omgeving van het podiumterrein een andere locatie te vinden voor dit festival en daarvoor vergunning te verlenen. Dit zodat het festival gewoon door kan gaan, zonder negatieve effecten op flora en fauna.

Ooievaars en hun nesten zijn beschermd (Natuurbeschermingswet) en vernielen of verstoren is wettelijk niet toegestaan.  Omdat mogelijk verstoring van het ooievaarsnest niet te voorkomen is zijn de gemeente Leek en  de organisatie op zoek naar alternatieve locaties voor dit evenement.

Bij uitgebreid onderzoek in 2017 is gebleken dat er nauwelijks of geen negatieve effecten zijn van dit evenement op de aanwezige planten en dieren. Reden te meer voor de gemeente Leek en de organisatie om er ook nu weer alles aan te doen het festival door te laten gaan.