Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) van Radio Westerkwartier

Afgevaardigden van instellingen of organisaties die actief zijn binnen diverse stromingen in de gemeente

De luisteraars van Radio Westerkwartier worden vertegenwoordigd door het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO), de opvolger van wat vroeger de Programmaraad was. De leden van het PBO representeren verschillende maatschappelijke stromingen in het Westerkwartier. Op deze manier heeft Radio Westerkwartier een sterke verbinding met de verschillende doelgroepen in het Westerkwartier.

Het PBO ziet erop toe dat al die aspecten van de samenleving in de uitzendingen aan bod komen. De naam Programmabeleidbepalend Orgaan refereert naar de tweede taak van het PBO, namelijk het vaststellen en toetsen van het gevoerde programmabeleid van Radio Westerkwartier, aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Het PBO controleert onder meer of in de programma’s van Radio Westerkwartier tenminste 50 procent van de zendtijd besteed wordt aan informatie, cultuur en educatie, ook wel ICE-norm genoemd. Alle regionale omroepen hebben een PBO. Dat is verplicht gesteld in de Mediawet.

Binnen Radio Westerkwartier is het PBO een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Het valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur  van de omroep. De leden van het PBO mogen geen bestuursfunctie bekleden of werken bij een commerciële of publieke omroep.

De leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun doelgroep. Ook kan het PBO gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de bestuur/hoofdredactie. De journalistieke onafhankelijkheid van de redactie is echter wel gewaarborgd.

Inwoners van de het Westerkwartier die het PBO willen benaderen met vragen, suggesties of op- of aanmerkingen kunnen dit mailen.

PBO-leden

Berend Bolt
Woonplaats: Marum
Stroming: Maatschappelijke zorg en welzijn
Maatschappelijke functie: Maaltijdvoorziening Vredewold

Hendrik Buist
Woonplaats: Grootegast

Stroming: Kerkelijke gemeenschappen
Maatschappelijke functie: Ouderling kerkenraad

Albert Flonk
Woonplaats: Zevenhuizen

Stroming: Recreatie
Maatschappelijke functie: voormalig eigenaar Camping aan de Bosrand te Zevenhuizen

Johan Heddema
Woonplaats: Grootegast

Stroming: Onderwijs en educatie
Maatschappelijke functie: Directeur Penta Primair scholengroep

Greet Nieuwland
Woonplaats: Opende
Stroming: Kunst en cultuur
Maatschappelijke functie: Vertegenwoordiger van Baron theater

Jakob Sahertian
Woonplaats: Marum
Stroming: Etnische en culturele minderheden
Maatschappelijke functie: Vertegenwoordiger Molukse gemeenschap in Marum

Klaas Stuit
Woonplaats: Marum

Stroming: Werknemers
Maatschappelijke functie: oud kaderlid FNV

Jacob Veenema
Woonplaats: Leek

Stroming: Sport
Maatschappelijke functie: Eigenaar Sportcentrum Leek

Arnold Wegman
Woonplaats: Zuidhorn
Stroming: Werkgevers
Maatschappelijke functie: Penningmeester zakenkring Zuidhorn