Woensdagmorgen 10 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van het parkeerterrein bij de supermarkt Jumbo in Grijpskerk. Het parkeerterrein komt op de plek waar nu nog een woning staat, Schoutstraat 1. Bedrijf Jansma en van Dijk bv start woensdag met de sloop van de woning en sanering van het terrein. Deze werkzaamheden duren ongeveer anderhalve week. Daarna legt bedrijf Koninklijke Oosterhof Holman 31 nieuwe parkeerplaatsen aan. Naar verwachting is het parkeerterrein medio december klaar voor gebruik.

De afgelopen jaren is het parkeren in en rond het centrum van Grijpskerk een terugkerend item geweest in het overleg met Dorpsbelangen Grijpskerk en Ondernemend Grijpskerk. Met het verwerven van perceel Schoutstraat 1, in goed overleg met de bewoner/eigenaar, is het mogelijk het bestaande parkeerareaal uit te breiden. Dit perceel grenst aan het bestaande parkeerterrein van de Jumbo.

Met de aankoop en herinrichting is een bedrag gemoeid van € 325.000, waarvan een bedrag van ruim € 175.000 voor rekening van de gemeente Zuidhorn komt. Eigenaar van de supermarkt Jumbo is bereid bijna de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Hij draagt daarbij substantieel bij aan het oplossen van een parkeerprobleem, dat bewoners en ondernemers van het dorpscentrum al jaren ervaren.